mobile web page
mobile
web

מיכשור העמק בע"מ
Valley Instrumentation ltd
Micshure Logo
www.micshure.co.il/ad/careg.html
ControlAir Inc. Web Site
לאתר היצרן
ControlAir Inc.


מרכז הקטלוגים באתר היצרן
ControlAir
Doc's Center

מוצרים נוספים

ControlAir I/P & E/P Products
ControlAir
I/P & E/P Products


Positioners
Valves Positioners316St.St. Regulators, Filter Regulators, Filters
316St.St.
Filters & RegulatorsVolume Boosters and Air Relays
Volume Booster &
Air RelaysPrecision Pressure Regulators
Precision Pressure
Regulators

ControlAir Inc.     -     Precision Pneumatics & ElectroPneumatics
ווסתי לחץ מדוייקים וציוד פניאומטי לבקרה תעשייתית ואוטומציה, תוצרת ארצות-הברית

מגוון ווסתי לחץ מדוייקים, מסננים, מגברים וממסרים פניאומטיים, בוכנות ללא חיכוך, ממירי זרם ללחץ ועוד
למערכות בקרה ואוטומציה
מבט מהיר על הסדרות השונות
למידע מפורט והורדת קטלוגים מלאים לחץ כאן

Precision Pressure Regulators
Type 90 Miniature Precision Pressure Regulator
Type 90 Miniature

Precision Regulator

Type 100 Precision Pressure Regulator
Type 100

Precision Regulator

Type 100M Motorized Precision Pressure Regulator
Type 100M

Motorized Regulator

Type 300 Filter Regulator
Type 300

Filter Regulator
Type 330 Precision Filter Regulator
Type 330

Filter Regulator
Type 340 Precision Filter Regulator
Type 340

Filter Regulator
Type 350 316St.St. Filter Regulator
Type 350

316St.St. Filter Reg
Type 360 316St.St. Regulator
Type 350
316St.St. Filter Reg

Type 370 316St.St. In-Line Filter
Type 360
316St.St. Filter

Type 400 General Purpose Regulator
Type 400
G.P. Regulator

Type 700 Precision regulator
Type 700
Precision Regulator

Type 700BP Back Pressure Regulator
Type 700BP
Back Pressure Reg
Type 800 Miniature Precision regulator
Type 800
Mini Precision Reg

Typr 850 G.P. Regulator
Type 850
GP Regulator


Type 860 Water Pressure Regulator
Type 860
Water Pressure RegVolume Buster & Air Relays

Type 200 Precision Booster 1:1
Type 200
Precision Booster 1:1


Type 250 Lock Up Pneumatic Relay
Type 250
Lock-Up Air Relay


Type 600 Precision Booster 1:1, 1:2, 1:3, 1:6
Type 600
Volume/Ratio Booster
1:1, 1:2, 1:3, 1:6


Type 650 Positive Bias Relay
Type 650
Positive Bias Relay


Type 6000 Volume Booster
Type 6000
Volume Booster


Type 6500/6600 Large Flow Booster
Type 6500/6600
Large Flow Booster


Mite71 Relay
Mite70/71
Pneumatic Snap Trip

Mite74
Mite74
Snap Action Control Valve


Mite85
Mite85
Sanp Action 2 Points


Frictionless Diaphragm Cylinder Products
Roll Diaphragm Frictionless Cylinder
Roll Diaphragm
Frictionless Cylinder


Small Bore Frictionless Cylinder
Small Bore
Frictionless Cylinder


Frictionless Cylinders
מעבר לדפי מוצרים נוספים באתר
TRIANGLE Super PLC
VERSA Valves Products

 VERSA Valves Accessories
Metering Pumps
BETA Pressure Switches
דף הבית
מוצרים
ספקים
הורדות
קישורים
צור קשר
תנאים כלליים
ליווי מקצועי ותמיכה
**בכפוף לתנאי החברה


הנתונים הטכניים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת כל הזכויות שמורות למיכשור העמק בע"מ 04-8480511
ת.ד. 44 קרית-מוצקין 26100
הרכישה בחברתנו כפופה לתנאים הכלליים של החברה